Time bestiller du her: http://terapeutalmerso.bestille.no

Eller du kan ringe 909 87 849Eg er Anne Liv Mæland Røysum og tilbyr soneterapi, øyreakupunktur, manuell lymfedrenasje og øyrelysbehandlig i Leikanger kommune. Eg er lokalisert i Terapihuset, Sognefjordvegen 50,  i lag med SYStrening og Sognefjord Kiropraktikk. Eg er også uavhengig sjølvstendig Forever forhandlar for Forever Living produkt.

Utdanninga mi har eg frå Institutt for helhetsmedisin (IFH) avd. Bergen og var feridig utdanna  soneterapeut og øyreakupunktør i 2015. 

Alternativ behandling har alltid interesert meg, og eg synest det er fantastisk når slike enkle metodar kan hjelpe den enkelte til betre helse. Tenk ei behandling utan biverknader! 

Eg er å treffe måndag og torsdag.  Dersom desse dagane ikkje passar, eller du har spørsmål, er det berre å ringe eller sende SMS til 909 87 849.

Medlem av Norske Naturterapeuters HovedorganisasjonNorske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er landets største fagorganisasjon for naturterapeuter. Gjennom fokus på pasientryggleik, kompetanseheving og helseinnovasjon, arbeider dei kontinuerleg for å gje deg som pasient og brukar eit trygt naturmedisinsk behandlingstilbud.

Det blir stilt strenge kvalitetskrav til meg for å bli registrert terapeut i NNH. Alle terapeuter NNH organiserer har fullført utdanning i eit eller fleire terapeutiske fag, i tillegg til grunnmedisinske fag, naturmedisinske grunnutdanning, samt VEKS-fag. Fagkrav for soneterapeut er:

   Soneterapirelaterte fag 250 undervisningstimer
   Grunnmedisinske fag 300 undervisningstimer
   Generelle fag (etikk, kommunikasjon osv.) 50 undervisningstimer
   Naturmedisinsk grunnutdanning 110 undervisningstimer
   Totalt 710 undervisningstimer

   Ekstern praksis 100 timer
   Fordypningsoppgave 50 timer
   Egenstudietimer 710 x 1,1 781 timer
   Totalt studieomfang 1641 timer

Som godkjent naturterapeut har eg ansvarsforsikring gjennom NNH.

Ei av NNH sine hovedoppgåver å styrka pasienttryggleiken for alle som bruker naturterapi og alternativ behandling. Førebyggande arbeid for fysisk og mental helse, samt mindre bruk av antibiotika og smertestillande medikamenter der det er mogleg, er viktige perspektiv i NNH sitt arbeid. Naturterapi og alternativ behandling er ingen erstatning for offentlege helsetenester, men er eit vikig supplement for å oppnå betre helse hjå befolkninga.


Del denne siden