Manuell lymfedrenasje


Manuell lymfedrenasje er mild massasje for å aktivere lymfesystemet der eg bruker forskjellige pumpebevegelsar. 

I dei fleste tilfelle vert heile kroppen behandla, men ved f.eks. bihulebetennelse er det nok å behandle ansiktet.

Lymfesystemet består av lymfeknuter, lymfekar og lymfe.

Når sirkulasjonssystemet og funksjonen i lymfesystemet er svekka pga av sjukdom, stress, overvekt, roleg eller usunt liv, er det mogleg å aktivere det med manuell påvirkning.

Saman med mandlane, polypper, tymus, milten og område i tarmane, utgjer lymfesystemet ein stor del av immunsystemet vårt. Lymfedrenasje er derfor fint å bruke etter ulike infeksjonssjukdomar og for å styke immunsystemet. Og hugs, det er alltid betre å forbygge enn å reparere! Den kan også gjere godt om ein er trøytt i forbindelse med sjukdom eller stress.

Også ved lymfødem er det mogleg med manuell påvirkning. Lymfødem er ein spesiell ødemtype som skuldast redusert transportkapasitet i lymfesystemet der lymfeårene kan vera blokkert eller det er for få lymfekar.  Ved redusert transportkapasiteten vil lymfevæske sive ut i vevet og gi hevelse, særlig i armer og/eller bein. Dei fleste personar med lymfødem treng behandling for å redusera ødemet, lindre plager, forebygge komplikasjonar og betre funksjonen.


I Tradisjonell Kinesisk Medisin deler vi livets bevegelser inn i fem element, Tre, Ild, Jord, Metall og Vann. Desse uttrykker den naturlige livssyklusen som alt går i gjennom fra begynnelse til slutt. Jordelementete er overgangene mellom årstidene og ubalanse i dette elementet kan gje ubalanse i milt og lymfesystem. Det kan slik vera spesielt gunstig å få aktivert lymfesystemet  i overgangen mellom dei ulike årstidene som februar/mars, mai/juni, august/september og november/desember.


Det kan vera greitt å ta rundt 5 behandlingar. Dersom du bestille time før 15. mai, får du fem behandlingar til prisen av fire. Normal pris per behandling er kr 750,-